Skip to product information
1 of 2

bandai

”Kikai Sentai Zen Kaiger” ZENKAI backle ゼンカイバックル(機界戦隊ゼンカイジャー)

”Kikai Sentai Zen Kaiger” ZENKAI backle ゼンカイバックル(機界戦隊ゼンカイジャー)

Regular price $18.00 USD
Regular price Sale price $18.00 USD
Sale Sold out
Tax included.
From "Kikai Sentai ZENKAIJAR" comes the "ZENKAI BUCKLE"!

This buckle can hold 6 pieces of sentai gear worn by ZENKAIZER.
Three sentai gears are included.

The included Sentai Gear can be attached to the "Zenkai Transformation Gun DX Gear Tringer" (sold separately).

[Set Contents]
ZENKAI BUCKLE ... 1
Sentai Gear 25 Zenkai Gaon...1
Sentai Gear 29 Zenkai Magine ... 1
Sentai Gear 30 ZENKAI BROWN...1
Belt, belt clasp ...1
View full details